Program i Wykładowcy

Program Konferencji

CZWARTEK 24.05.18

16:30–19:00 OTWARCIE KONFERENCJI

Wykłady Inauguracyjne:

Arunas Valiulis (Litwa) — tytuł wykładu będzie podany wkrótce

Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny

Paweł Januszewicz (Polska) — tytuł wykładu będzie podany wkrótce

Berthold Koletzko (Niemcy) — tytuł wykładu będzie podany wkrótce

KOKTAIL

 

PIĄTEK 25.05.17

Panel Pediatryczny Panel poświęcony Zdrowiu Publicznemu
8:30 10:00 Gastrologia i żywienie

Grzegorz Telega (USA) — Diagnostyka chorób wątroby u dzieci

Janusz Książyk (Polska) — tytuł wykładu będzie podany wkrótce

10–11:00 Sesja satelitarna

Prof. Lidia Brydak,

Prof. Bolesław Samoliński,

 

11:00–11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30–13:00 Diabetologia

Tadej Barttelino (Słowenia) — Postępy w terapii pompowej

Artur Mazur (Polska) — Postępy w terapii cukrzycy typu I i II u dzieci

Lucyna Lisowicz (Polska) — Ostre powikłania cukrzycy u dzieci

13:30–14:40 Immunologia

Paul V. Lehmann (USA) — Najnowsze postępy w diagnostyce immunologicznej odpowiedzi komórkowej u dorosłych I dzieci

Anna Pituch-Noworloska (Polska) — Choroby autozapalne i autoimmunizacyjne u dzieci z niedoborami odporności

Jacek Tabarkiewicz (Polska) — Postępy w terapiach biologicznych chorób pediatrycznych

Prof. Zbigniew Izdebski,

Prof. Teresa Bachanek,

14:40–15:30 LUNCH
15:30–17:30 Endokrynologia

Wieland Kiess (Niemcy) — tytuł wykładu będzie podany wkrótce

Mirosław Walczak (Polska) — Niskorosłość – nowoczesne metody leczenia

Artur Mazur (Polska) — Genetycznie uwarunkowane formy otyłości

Jeremy Allgrove (Wielka Brytania) — Rzadkie postaci krzywicy u dzieci

Dr hab. Anna Kowalewska

Prof. Piotr Tyszko — Nierówności w zdrowiu dzieci w Polsce – diagnoza i strategie przeciwdziałania

19:30 UROCZYSTA KOLACJA

 

SOBOTA 26.05.17

Panel Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sesje Satelitarne
8:30–11:00 Zaburzenia neurorozwojowe i ESSENCE*

Bryan King (USA) — Farmakoterapia w autyzmie

Nouchine Hadjikhani (USA) — Wnioski z badań neuroobrazowych w zaburzeniach neurorozwojowych

Agnieszka Rynkiewicz (Polska) — Dziewczęta i autyzm – różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym oraz badaniach naukowych a ADOS-2

Małgorzata Janas-Kozik (Polska) – tytuł wykładu będzie podany wkrótce

Agnieszka Słopień (Polska) – tytuł wykładu będzie podany wkrótce

11:00–11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 — 13:00 Choroby zakaźne i szczepienia

Hanna Czajka (Polska) — Szczepienia u dzieci

Aneta Nitsch- Osuch (Polska) – Wykonawstwo szczepień ochronnych podstawą zdrowia publicznego dzieci i młodzieży

Adam Reich (Polska) — Zmiany skórne w chorobach zakaźnych u dzieci

Jerzy Sieklucki (Polska) — Leczenie zapalenia opon mózgowo rdzeniowych u dzieci

13:00–14:00 Choroby układu kostno-stawowego i choroby układu ruchu

Frederick Kaplan (USA) — FOP diagnostyka i leczenie

Małgorzata Dąbrowska (Polska) — Postępy w leczeniu chorób reumatologicznych u dzieci

11:30 – 14:00 Sesja SOLIS RADIUS

Moderatorzy panelu dyskusyjnego: Agata Pieniążek (Polska) i Izabela Łucka (Polska)

 

Bryan King (USA) — Współchorobowość w autyzmie

Amandine Lassalle (Holandia) – Empatia w autyzmie: co wiemy o niej z badań z wykorzystaniem fMRI

Nouchine Hadjikhani (USA) — członek panelu dyskusyjnego

Agnieszka Rynkiewicz (Polska) – członek panelu dyskusyjnego

Beata Wisz (Polska) — członek panelu dyskusyjnego

Marzena Pelc-Dymon (Polska) — członek panelu dyskusyjnego

Małgorzata Janas-Kozik (Polska) – członek panelu dyskusyjnego

Agnieszka Słopień (Polska) – członek panelu dyskusyjnego

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

LUNCH