PATRONATY

Patronat Merytoryczny:

Dziekanat Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

al. Mjr. W. Kopisto 2A
35-939 Rzeszów
tel. +48 17 872 11 53
e-mail: wmed@ur.edu.pl

Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego


Patronat Naukowy:

Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Oddział Rzeszowski
Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji
SPECTRUM ASC-MED
Stowarzyszenie Solis Radius