OPŁATY

INFORMACJA DLA REZYDENTÓW ZE SPECJALNOŚCI „PEDIATRIA”

Prosimy o rejestrację  elektroniczną w systemie lub mailem na adres konferencje@grupamedica.pl
(oprócz danych standardowych istnieje konieczność podania numeru prawa wykonywania zawodu).
Opłaty za uczestnictwo będą przyjmowane w rejestracji na miejscu odbywania się Konferencji.

14 punktów edukacyjnych przysługuje wyłącznie za udział
w całej Międzynarodowej Konferencji Pediatrycznej

WYSOKOŚĆ OPŁAT REJESTRACYJNYCH MKP

Termin opłaty do 10.04.2018 od 11.04.2018 do 31.04.2018 od 01.05.2018 oraz opłata na miejscu
Udział w konferencji 350 PLN 400 PLN 500 PLN
Udział w piątkowej kolacji uroczystej* 100 PLN 100 PLN 120 PLN
Udział w piątkowej kolacji osoby towarzyszącej** 150 PLN 150 PLN 200 PLN
Udział w sesjach Zdrowia Publicznego (w piątek 25.05.2018)
dla osób będących w trakcie specjalizacji ze zdrowia publicznego
150 PLN 150 PLN 150 PLN
Udział w Panelu Psychiatrycznym (w sobotę 26.05.2018 sesja Psychiatryczna + sesja Solis Radius) 100 PLN
Udział w sesji Solis Radius (w sobotę 26.05.2018 w godzinach 14.30-17.00) 0 PLN

*/** Kolacja uroczysta w formie bankietu zasiadanego z oprawą muzyczną DJ-a, piątek 25.05.2018, godz. 19.30 jest dodatkowo płatna: opłata dla uczestników – 100 zł za osobę, opłata dla osób towarzyszących – 150 zł za osobę. Kolacja finansowana jest z wpłat uczestników, osób towarzyszących oraz ze środków własnych PTMSiZP.
Kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Opłata za udział w konferencji obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych konferencji
  • wstęp na teren wystawy akredytowanych firm ***
  • materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo
  • udział w czwartkowej przerwie kawowej oraz koktajlu z lampką wina
  • udział w piątkowych przerwach kawowych oraz lunchu
  • udział w sobotnich przerwach kawowych oraz lunchu

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:
PKOBP Oddział 1 w Rzeszowie, ul. 3 Maja 23, Rzeszów Nr Konta 85 1020 4391 0000 6302 0176 1154
(Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego).

Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – Międzynarodowa Konferencja Pediatryczna, Polska Rzeszów 24-26 maja 2018”.

O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty, a nie data dokonania zgłoszenia.
Osoby rejestrujące się po 14 maja 2018 otrzymają nie personalizowany identyfikator uczestnika konferencji oraz certyfikat wystawiony na miejscu.

Osobom zarejestrowanym, które nie dokonają opłaty do dnia 15 maja 2018 roku oraz rejestrującym się na miejscu NIE GWARANTUJEMY wszystkich materiałów konferencyjnych.

Opłata za przesłanie faktury elektronicznej na podany adres email: 0 zł.

*** na terenie wystawy sponsorów reklama produktów leczniczych przez nich prowadzona będzie skierowana i ograniczona wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi -podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327)- posiadających odpowiednie identyfikatory. Osoby nie spełniające w/w przepisów i uczestniczące w promocji produktów leczniczych na terenie wystawy sponsorów, będa to czyniły wyłącznie na własną odpowiedzialność.